כנס מרכז מילמן
22-23 באוקטובר 2012
להרשמה
 
  עמותת נצר - עמותת הורים לילדים עם עיכובים התפתחותיים בדגש על תסמונות על הרצף האוטיסטי.
העמותה מפעילה את מרכז מילמן ומועדוניות בוגרים.

מרכז מילמן - מודל עבודה ייחודי בסביבה טיפולית בין תחומית לטיפול בילדים
עם קשיים התפתחותיים בתקשורת ובהתייחסות חברתית
 
 
 milmnctr@bezeqint.net 04-8325190  ,04-8231560  ,04-8227560  רח’ חטיבת כרמלי  34,  חיפה  32624.  טלפקס  

 www.ornaco.co.il  עיצוב ובניה - סטודיו אורנה כהן