תרומות
פעילות העמותה ממומנת בחלקה בלבד ע“י משרד הבריאות ומשרד הרווחה. על אלה נוספים תשלומי השתתפות של ההורים. אנו נעזרים גם ברשויות המקומיות שהקצו לעמותה מספר מבנים. כמו-כן, ובשל העלויות הגבוהות של האבחון והטיפול הייחודי אנו זקוקים ונשענים על כספי תרומות המשמשות למתן הקלות כספיות לאבחון ולטיפול למשפחות מעוטות יכולת, וכן על- מנת להרחיב, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים ע“י העמותה לילדים ולמשפחותיהם.

תורם יקר, אנו מבקשים להיעזר בתמיכתך בפעילות העמותה על גווניה השונים ונודה לך אם תוכל לסייע לנו.

איך תורמים
ניתן לתרום על ידי העברת המחאה לפקודת נצר - הורים לילדים עם קשיים אמוציונאליים, לכתובת: רח’ חטיבת כרמלי 34 , חיפה, מיקוד 32624 .
טלפון: 04-8325190 .

העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לצורך פטור ממס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה עמותה רשומה מס’ 580008324 מס’ תיק ניכויים 910390921 .