מסגרות טיפוליות המוצעות במרכז מילמן:
מעון שקומי-טיפולי

קיים מעון שקומי-טיפולי ברח' שקמה בשכונת רוממה בחיפה. מעון שיקומי נוסף,
"גן גבי" נבנה ברח' מעלות הבוצרים בחיפה. מסגרות המעון מיועדות
לפעוטות גילאי שנה עד שלוש (טרם האפשרות להשתלבות במערכת החינוך) מרגע האבחון של קשיי התפתחות ותקשורת.

המעון פועל בימי ראשון עד חמישי מ 7:30- עד 15:30 וביום שישי מ 7:30- עד 12:00 . החופשות מתקיימות כמקובל במעונות יום ציבוריים, בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה.

השהות במעון ממומנת ע"י משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות והשתתפות הורים.

השתלבות במעון מחייבת רישום והכרה במוסד לביטוח לאומי ובאגף הרווחה ברשות המקומית.

מסגרת המעון השיקומי-טיפולי באה לתת מענה לפעוטות בעלי קשיים התפתחותיים בספקטרום האוטיזם, שאותרו בגיל מוקדם וזקוקים למסגרת שהייה גנית הנותנת גם מענה אבחוני-טיפולי-כוללני- אינטגרטיבי. כמו-כן, ניתן יעוץ וליווי למשפחות, כמו גם שילוב ההורה בתכנית הטיפול בשני בקרים בשבוע.

מטרת התכנית לספק מענה טיפולי מירבי ומיטבי בסביבה טבעית בחיי הילד. התכנית מכוונת להרחבה וחיזוק של ההתפתחות הסנסו-מוטורית, התקשורתית, השפתית, הרגשית, החברתית והקוגניטיבית.

מחקרים, כמו גם ניסיוננו העשיר, מלמדים שהתערבות טיפולית מוקדמת ואינטנסיבית שכזו הינה חיונית לקידום ומימוש פוטנציאל ההתפתחות והגדילה של הילד.

תכנית המעון מבוססת על עבודה מובנית-יחידנית בהתאם לפרופיל הצרכים של כל ילד, על מפגשים קבוצתיים (קבוצת ילדים מונה 3-6 ילדים קבועים) ועל "טיפול בריאותי מקדם", המורכב מריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיה, תרפיה במוסיקה ומעקב רפואי על ידי רופאה התפתחותית. כמו כן כולל הצוות פסיכולוגית/עו"ס המקיימת קשר ייעוצי/טיפולי קבוע עם ההורים ומלווה את כלל צוות הגן בחשיבה על צרכיו הרגשיים של הילד ובמשמעות הקשר עם ההורים.

התפיסה והעשייה הטיפולית הינם ברוח העקרונות המנחים את מרכז מילמן כסביבה טיפולית.

מרכזי טיפול בחיפה ובכרמיאל
השלוחה המרכזית של מרכז מילמן ממוקמת ברח' חטיבת כרמלי בחיפה. בנוסף, קיימת שלוחה בכרמיאל ברח' נתיב הלוטוס.

המרכז פועל בימים א'-ו' בשעות הבוקר ואחר הצהריים.

שעות פעילות הבוקר: 8:00-13:00.

שעות פעילות אחה"צ: 14:00-19:00.


תכנית הטיפול במרכז הטיפולי הינה שנתית ומיועדת לילדים גילאי 3 עד גיל הכניסה לביה"ס; התכנית ממומנת ע"י משרד הבריאות והשתתפות הורים.

בהתאם להנחיות קרן "מילמן", כל ילד הזקוק לטיפול ישולב במרכז. משפחות שלהן בעיה כלכלית יכולות לפנות לועדת הקלות המורכבת מעו"ס ומנציגי הנהלת המרכז. בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, הועדה רשאית להפחית את גובה ההשתתפות העצמית של ההורים.

במסגרת התכנית כל ילד משובץ לתכנית טיפולית פרטנית ו/או קבוצתית רב-מקצועית ליומיים קבועים בשבוע, עם קבוצת ילדים קבועה וצוות מקצועי קבוע. תכנית הטיפולים של הילד מותאמת באופן אישי לצרכיו ההתפתחותיים והתקשורתיים.

המפגשים הטיפוליים הפרטניים הינם במתכונת הורה-ילד. נוכחות ההורה היא חובה, וההורה הינו שותף פעיל. כמו-כן מתקיימים לעיתים מפגשי טיפול בזוג או בקבוצה. ישנם מקרים בהם צרכי הילד מכתיבים מתכונת טיפול אחרת ו/או נוספת.

בנוסף, מתקיימות פגישות קבועות של ההורים עם פסיכולוג או עו"ס. פגישות אלה מהוות חלק מהותי וחיוני בתכנית הטיפולית.

הפסיכולוג או העו"ס משמש גם כ"מלווה משפחה". תפקידו ללוות ולהדריך את ההורים. כמו כן, הוא אחראי בפני ההורים להתנהלות תקינה של העבודה, וכן מייצג ומלווה את המשפחה בקשר עם גורמים שונים בקהילה.

הילדים המשולבים בתכנית הטיפולית במרכז מבקרים במסגרות חינוכיות מגוונות בקהילה: גן תקשורתי, גן משולב, גן שפתי, גן טיפולי, גן רגיל עם סייעת.

צוות המרכז, המטפל בילד, מקיים קשר ותאום עם הצוות במסגרת החינוכית בה מבקר הילד. לגבי ילדים המבקרים בגן תקשורתי, קיימת אפשרות, במקרה הצורך ובהתאם לשקול דעת מקצועי, לתכנון תכנית טיפולית במסגרת הגן, הניתנת ע"י צוות המרכז בגן, בנוסף לשעות הטיפול הניתנות ע"י צוות משרד החינוך.

קיימת קבוצה טיפולית לילדים דוברי ערבית. צוות המטפלים הרב-מקצועי של קבוצה זו מורכב ממטפלים דוברי ערבית המספקים לילדים ולהוריהם טיפול בשפת האם המוכרת לילד והחיונית להתפתחותו.


קבוצת הגיל הצעיר (גילאי שלוש עד ארבע וחצי שנים)
כל קבוצה מונה 6 ילדים המגיעים לטיפולים ליומיים בשבוע בשעות הבוקר. יום הטפולים מתחיל עם "מפגש פתיחה" ומסתיים ב"מפגש פרידה". מפגשים אלה מתקיימים בהשתתפות קבוצת הילדים, ההורים והמטפלים. כמו כן מתקיימת ארוחת בוקר משותפת. במהלך היום מתקיימים טיפולים פרטניים במתכונת הורה - ילד ומפגשי משחק חברתי בקבוצה, בשיתוף ההורים ובלווי המטפלים. כל אלו מהווים מרכיבים טיפוליים חשובים ומרכזיים בתכנית הטיפולית של כל ילד.

קבוצת הילדים הבוגרים-צעירים (גילאי ארבע וחצי שנים עד הכניסה לכתה א')
כל קבוצה מונה 7 ילדים, המגיעים יומיים בשבוע בשעות אחה"צ. התכנית כוללת טיפולים פרטניים במתכונת הורה-ילד. בנוסף, בקבוצת גיל זו מושם דגש על טיפולים בקבוצה (הקבוצה מורכבת משניים עד ארבעה ילדים) ללא נוכחות ההורים, בהתאם למטלות ההתפתחותיות המשתנות והמתייחסות לקידום היכולת של הילד להיפרד מההורה ולקידום היכולת להיות שותף לפעילות של קבוצת ילדים.

במהלך הטיפול הקבוצתי מלווה כל ילד במטפל.

לדוגמא: קבוצות שפה ומיומנות שיח חברתי.

תוכנית עבודה בקבוצות קטנות, המיועדת לילדים מדברים וגם לילדים הנעזרים בתקשורת תומכת. המטרה היא ללוות ולהכשיר את הילדים להסתגלות לקבוצה חברתית.

דוגמאות נוספות: קבוצת מטבח, קבוצת סיפור ועוד...

הכנה לכיתה א'
הכנה לכיתה א' הינה תכנית, המיועדת לילדים לקראת המעבר ממסגרת הגן לכיתה א'. זוהי סימולציה של כיתה שבה לומדים במשך שנה שלמה אחת לשבוע.

מטרתה העיקרית של כיתת ההכנה לכיתה א' היא הקניית הרגלי למידה והכרות עם מושגים וכללים שאותם יפגוש הילד במסגרות הלימוד השונות.


קבוצות תמיכה
קיימת אפשרות לקבוצות תמיכה להורים. ההשתתפות בקבוצות ההורים חשובה ומשמעותית ביותר. אנו רואים בה חלק מהתכנית הטיפולית.

קיימת אפשרות לקבוצת אחים של ילדי המרכז.

קיימת אפשרות לקבוצת סבים וסבתות של ילדי המרכז.


תכניות בית -המשך טיפול
תכנית המיועדת לילדים המטופלים במרכז והבאה לתת מענה טיפולי ברוח מודל העבודה של מרכז מילמן בסביבה הביתית של הילד ומשפחתו. במסגרת התכנית מוצמד לילד חונך המגיע לביתו פעמיים בשבוע אחה"צ. החונך נמצא בקשר רצוף עם צוות המטפלים של הילד במרכז לצורך קבלת הדרכה ותיאום הטיפול המשותף בילד. מטרת התכנית הינה להבטיח המשכיות, אינטנסיביות והכללת הגישה הטיפולית והתאמתה לסביבת הבית.
התכנית מותנית בכספי תרומות ובהשתתפות הורים.


שר"ן (שירות נוסף)
שרות המיועד לילדים המטופלים במרכז. התכנית מאפשרת קבלת שרות יעוצי-הדרכתי נוסף (בתשלום נוסף) במרכז (למשל: תגבור ההדרכה להורים למספר מפגשים בעתות משבר, הדרכת סייעת וכיו"ב), בבית הילד ו/או במסגרת החינוכית בה משתלב הילד מרבית ימות השבוע. השרות ניתן בתיאום עם הצוות המטפל ובהתאם לשיקול דעת מקצועי.

שר"פ (שרות פרטי)
תכנית השר"פ מיועדת לילדים עם הפרעות התפתחותיות נרחבות בכלל, ועם הפרעה התפתחותית בספקטרום האוטיזם בפרט, אשר אינם מטופלים במרכז מילמן.

תכנית השר"פ באה לתת מענה מקצועי ברוח התפיסה הטיפולית של מרכז מילמן, לילדים הזקוקים למגוון טיפולים של צוות רב-מקצועי, תוך ניצול ההכשרה, המיומנויות, המומחיות והניסיון הרב של חברי הצוות הרב-מקצועי במרכז מילמן.

על הפנייה להיעשות באמצעות מכתב בקשה שיופנה למזכירות המרכז, בצרוף חומר רפואי והתפתחותי רלוונטי.

ההורים יוזמנו לפגישת הכרות ותכנון הטיפול, שבעקבותיה יעשה השיבוץ המתאים לאנשי המקצועות השונים.

הצוות כולל: עובדים פסיכו-סוציאליים, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעסוק, תרפיסטים ביצירה והבעה (מוסיקה, תנועה, אמנות, דרמה), מטפלים באמצעות בעלי-חיים ומורות לחינוך מיוחד.


קיימת אפשרות ל:

- טיפול פרטני

- טיפול הורה-ילד

- הדרכת הורים

- טיפול קבוצתי

- מקבץ טיפולים, "מיני צוות".


 
ציור של ניר. תרפיה בהבעה
ויצירה - טיפול באמנות.