עקרונות הטיפול במרכז מילמן
בבסיס הגישה הטיפולית במרכז מילמן עומדת האמונה שסביבה טיפולית צריכה להיות חמה, תומכת, מקבלת ומכבדת את השוהים בה. סביבה כזו צריכה להיות דומה עד כמה שאפשר, לסביבת היום יום של הילד, ובכך לאפשר שהייה ממושכת וטבעית בה. זו סביבה עם אופי של בית, שבה הילד נמצא כל הזמן עם הוריו ובה שוהים אנשים מוכרים נוספים ומתקיימות בה פעילויות הדומות לאלו שבבית.
הסביבה הטיפולית של המרכז מתאפיינת בגישה ועבודה טיפולית לא רק בשעות הטיפול האינדיבידואלי, אלא בכל רגע במהלך שהייתו של הילד במרכז: המטפלים מתייחסים למכלול המטלות ההתפתחותיות של הילד ומתמודדים עימן בשיתוף עם ההורים בכל תחומי ההתפתחות: המוטוריים, סנסוריים, קוגניטיביים, שפתיים, חברתיים, ריגשיים ומשפחתיים.
סביבה טיפולית הדומה לסביבת הבית אמורה לחשוף את הילד לסביבה של ילדים ומבוגרים אחרים ולספק מגוון התנסויות בליווי תומך, מארגן ומבהיר ב"כאן ועכשיו", תוך עידוד להעברה והכללה של המתרחש במרכז למצבי החיים האמיתיים מחוצה לו. הסביבה הטיפולית במרכז מאפשרת חשיפה שכזו באווירה בטוחה ומוגנת המעודדת את הילד להעיז, ליזום וללמוד, לפתור בעיות ולתקשר בצורה מקובלת.
בסביבה הטיפולית שמוצעת במרכז מילמן, מתקיים קשר אמיץ ויום-יומי בין כל המטפלים של הילד, בין הילדים לבין עצמם ובין ההורים לבין עצמם. ההורים לומדים מההתיחסות לילדם בעת הטיפולים, מהתבוננות בהורים האחרים ובהתיחסותם לילדם, וגם מהמטפלים והתיחסותם להורים אחרים ולילדים אחרים.
מרכז מילמן משתנה ומתפתח סביב עשרה עקרונות המנחים את דרכו כסביבה טיפולית (העקרונות על בסיס כתיבתה של צופיה סמוחה, פסיכולוגית קלינית והתפתחותית, ממקימות מרכז מילמן):


1. לגדל ילד חריג הוא אורח חיים ולא פרויקט
מעצם טיבעו של פרויקט, שהוא מתחיל ונגמר בזמן מסוים. תקופת הפרויקט, אפילו אם היא ארוכה ומתישה, סופה נראה לעין. ראיית סופה של הדרך מקילה ומאפשרת התארגנות מאומצת לאורך התקופה הקשה. במקרה של ילדים עם אוטיזם וילדים שקשייהם מאופיינים בהפרעה התפתחותית נרחבת וכרונית, מרגע שמשפחה מקבלת את אבחנת האוטיזם ומודעת למשמעות קשייו ההתפתחותיים של ילדה, מתחילה דרך חתחתים, שסופה אינו נראה באופק.
תכנית טיפולית טובה צריכה להתחשב בדרך ארוכה וקשה זו ובמשאבים העומדים לרשות ההולכים בה. המשאבים שונים ממשפחה למשפחה ובתוך המשפחה מתקופה לתקופה. התמודדות עם בעיה כה קשה ומורכבת מחייבת בנית תכנית טיפולית כזו שתאפשר להורים לנהל אורח חיים רגיל ככל הניתן ולמלא את שאר תפקידיהם ולא רק כהורים לילד עם צרכים מיוחדים.

2. ההורים הם שותפים פעילים בטיפול בילדם
ההורים הם "סוכני" השינוי העיקריים בחיי ילדם. הם זקוקים להדרכה, לתמיכה ולליווי, ויש אף כאלו שיזדקקו לטיפול מעמיק יותר. לפי תפיסתנו, יש לחזק את הסמכות ההורית ולראות את ההורה קודם כל כאדם קומפטנטי, שמחויבותו לילדו ולהתקדמותו מאפשרת לו להיות שותף בטיפול. אנו מאמינים שבסביבה הטיפולית שהמרכז מאפשר, ההורה תורם להבנת צרכיו של הילד ולטיפול לא פחות מאשר ההורה לומד וניתרם.

3. הילד עם האוטיזם "מדבר" שפה שונה ויחודית
קשייו המרובים של הילד עם האוטיזם, גורמים לו להתנהג ולהגיב בצורה שונה וחריגה. שונות זו מתבטאת בכל תחומי ההתפתחות, והיא מהווה "שפה" מיוחדת שבה מתבטא הילד. על ההורה והמטפל יחדיו ללמוד ולפענח את השפה המיוחדת של הילד על מנת ליצור עימו שפה משותפת. כדי ללמוד שפה זו יש צורך בשיתוף פעולה של הורה ומטפל בכל שעת טיפול במהלך זמן שהות הילד במרכז, ובעיקר בשלבים הראשונים של הטיפול.

5. התערבות מוקדמת ככל האפשר
מועד תחילת הטיפול הינו משמעותי ביותר, ולא רק על מנת לרכוש מיומנויות וכישורים, אלא גם כדי לחזק את הקשר בין הילד להוריו ומשפחתו. מטרת הטיפול המוקדם היא לעזור לפתח את אותן יכולות בסיסיות חיוניות, המסייעות לכל ילד להתמודד עם האתגרים המוצבים בפניו בכל שלבי ההתפתחות. הטיפול אמור לנסות ולמנוע בעדו מלפתח דרכי הסתגלות והתנהגות חלופיות ולא מתאימות, וכן לעזור לו לגלות, לחוות ולהבין את הפוטנציאל הגלום באינטראקציות בין-אישיות.

6. טיפול התפתחותי - אינטגרטיבי נרחב
הפרעה התפתחותית נרחבת, מכתיבה טיפול נרחב. טיפול נרחב, פרושו טיפול המתיחס לכל תחומי ההתפתחות: הסנסורי,המוטורי, הקוגניטיבי, התקשורתי, החברתי והרגשי. משמעות טיפול התפתחותי- אינטגרטיבי, היא שכל פעולה טיפולית שנעשית בתחום אחד, אמורה וצריכה להשפיע גם על התחומים האחרים.

7. טיפול על ידי צוות רב-מקצועי
צוות המורכב מחברי צוות בעלי הכשרה והסמכה ממקצועות טיפוליים שונים, הינו המפתח להבנה התפתחותית רחבה וכוללנית של צרכי הילד ושל משפחתו ויש לו הידע והאמצעים על מנת "לתפור" תכנית מתאימה לילדים ולמשפחותיהם. צוות שכזה הינו חיוני להצלחתה של תכנית טיפולית המתייחסת לכל תחומי ההתפתחות של הילד ולמכלול הצרכים של משפחה המתמודדת עם גידולו.

8. טיפול המושתת על עבודת צוות
עבודת צוות מתואמת ומתוכננת מאפשרת למטפלים להכיר את הילד ומשפחתו במגוון מצבים, לעקוב אחר תהליכים שמתרחשים בשעות טיפול שונות, לעקוב אחר התפתחותו ולהבין את הדקויות והשינויים בהתנהגותו. עבודת צוות תורמת להבנה טובה יותר של הילד ודפוסי האינטראקציה שלו עם הסביבה, וכן תורמת לפיתוח תפיסה מקצועית משותפת של צרכי הילד ולגבוש שפה טיפולית משותפת.
עבודת צוות מקצועית, איכותית הינה בעלת ערך ותרומה מהותית מעבר לסכום חלקיה.

9. טיפוח תחושת העצמי (SELF)
טיפוח הבריאות הנפשית של הילד כך שיוכל לפתח תחושת עצמי יחודי בעלת כיוון ומטרה ותחושה של ערך עצמי, הישג והצלחה. גם ילדים עם ליקויים משמעותיים הם בעלי מזג משלהם, תכונות אופי משלהם, אהבות, העדפות ופחדים משלהם ואל להם להיות מאופינים אך ורק על ידי הלקות. שפתו המיוחדת של הילד אינה רק שפתו של הילד עם הקושי, אלא גם שפתו של הילד המיוחד הזה על רגשותיו, פחדיו, מצוקותיו, צרכיו, העדפותיו וקשריו המיוחדים עם האנשים המשמעותיים בחייו.

10. פתיחות לבדיקה עצמית וללמידה מתמשכת
מרכז טיפולי, צריך להיות פתוח, דינמי ומתפתח. עליו להיות בבחינת "ארגון לומד", המתעדכן בידע חדש ומוכן תמיד לבדוק שיטות וגישות אחרות. על מרכז טיפולי לאפשר להורים להחשף למידע ולצורות עבודה שונות, ולסייע להם למצוא את דרכם עם ילדם מתוך התלבטויותיהם.